Ako prebieha zákazka?

Priebeh zákazky:

  1. Realizácia zariadenia si vyžaduje osobitný prístup ku každej inštalácii.
  2. Základom je správny návrh systému s maximálnym využitím vyrobenej elektriny.
  3. Výber vhodných komponentov pre Vašu domácnosť.
  4. Profesionálna montáž vykonaná našimi pracovníkmi.

Tieto činnosti zásadne ovplyvňujú ekonomiku a zmysel celej inštalácie.