HYBRIDNÁ FOTOVOLTIKA

Hybridné fotovoltické zariadenie HFVZ

Tento systém hybridnej fotovoltiky je kombináciou sieťovej a ostrovnej inštalácie,
hlavné funkcie HFVZ:

  • pokrytie elektrickej spotreby objektu,
  • ukladanie vyrobenej elektriny do batérie - večerné a nočné využitie,
  • zabezpečenie dodávky el. energie z batérie v prípade výpadku distribučnej siete – solárna UPS, záložný systém.

Hybridné fotovoltické zariadenie pracuje rovnako ako štandardné fotovoltické zariadenie, pokrýva spotrebu energie v objekte a nespotrebovanú elektrinu – prebytok ukladá do batérie.
Do distribučnej siete elektrinu nedodáva. Energia uložená počas dňa do batérie tak slúži na pokrytie spotreby večer a v noci. Pri výpadku siete systém automaticky prechádza do autonómneho ostrovného režimu a spotreba elektriny v objekte je pokrytá z batérie.

Hybridný fotovoltický systém umožňuje vybudovať energetickú sebestačnosť, znižuje závislosť od distribútorov energie a znižuje celkové náklady za energiu. Každá inštalácia je jedinečná, k návrhu systému a výberu jednotlivých komponentov je nevyhnutné pristupovať osobitne. Univerzálne, jednotné riešenie neexistuje. Ak zvažujete hybridný fotovoltický systém kontaktujte nás prostredníctvom KONTAKTNÉHO FORMULÁRA a my Vám vypravujeme ponuku na mieru.