Hybridná fotovoltika

Hybridná fotovoltika

Hybridné fotovoltické zariadenie HFVZ:  

Tento systém je kombináciou sieťovej a ostrovnej inštalácie, hlavné funkcie HFVZ:

  • pokrytie elektrickej spotreby objektu
  • ukladanie vyrobenej elektriny do batérie - večerné a nočné využitie
  • zabezpečenie dodávky el. energie z batérie v prípade výpadku distribučnej siete – solárna UPS, záložný systém

Zariadenie pracuje rovnako ako štandardné FVZ, pokrýva spotrebu v objekte a nespotrebovanú elektrinu – prebytok ukladá do batérie. Do distribučnej siete elektrinu nedodáva. Energia uložená počas dňa do batérie tak slúži na pokrytie spotreby večer a v noci. Pri výpadku siete systém automaticky prechádza do autonómneho ostrovného režimu a spotreba elektriny v objekte je pokrytá z batérie.

HFVZ umožňuje vybudovať energetickú sebestačnosť , znižuje závislosť od distribútorov energie a znižuje celkové náklady za energiu. Každá inštalácia je jedinečná, k návrhu systému a výberu jednotlivých komponentov je nevyhnutné pristupovať osobitne. Univerzálne, jednotné riešenie neexistuje.