REALIZÁCIA

Po obhliadke ak je nutná zasielame ponukový list, kde Vám presne vykalkulujeme celkový rozpočet Vášho projektu. Ponukový list zasielame e-mailom. Vy si v pokoji môžete prejsť našu ponuku a prichystať si otázky, ak nejaké máte. V prípade ak s návrhom súhlasíte budeme od Vás vyžadovať zaplatenie polovice (50%) celkovej ceny, ktorú kategorizujeme ako zálohovú platbu. Po zaplatení objednávame vybrané zariadenie a dohodneme si s Vami termín montáže/montáží. Ak sa na Vami vybrané zariadenie vzťahuje možnosť vybavenia dotácie, tú Vám vybavíme (vždy len ak je otvorené kolo resp. ak nie sú vyčerpané zdroje – o tom Vás, ale budeme predom informovať aká a či je možnosť využitia dotačných programov zelenadomacnostiam.sk resp. obnovdom.sk). Neodporúčame klientom, aby si sami vybavovali poukážku nakoľko vo väčšine prípadov sú zdroje vyčerpané do 3 max. 5 minút od otvorenia kola – čo si vyžaduje rýchlosť, zručnosť a znalosť dotačného formulára. Naši montéri pracujú rýchlo, bez zbytočného predlžovania času montáže, čisto – nenechávajú za sebou stavebné či rekonštrukčné prebytkové nečistoty a materiál, sú ústretoví a všetko Vám v prípade potreby vysvetlia a ukážu.