Ďakujeme Vašu správu sme obdržali, budeme sa jej venovať v čo najkratšom čase.
Ak je Vaša požiadavka naliehavá prosím kontaktujte nás
telefonicky na +421 907 736 012.