PREČO SPOLUPRÁCA PRÁVE S MAGNA ENERGIA?

Skoro každý z nás k svojmu životu potrebuje aj elektrickú energiu. Je to komodita, ktorá je pre všetkých spotrebiteľov absolútne rovnaká.
Čím sa teda líši od tradičných dodávateľov a prečo si myslíme, že MAGNA je lepšia alternatíva pre Vás?
- MAGNA pôsobí na trhu už 10 rokov, počas ktorých si vybudovala portfólio odberateľov a získala bohaté skúsenosti,
- transparentnosť – všetky postupy sú pod trvalou kontrolou odberateľov, pričom všetky kontakty sú zverejnené na webovej stránke MAGNY,
vrátane najvyšších predstaviteľov firmy,
- férová stabilná cena energií, 
- zmenu dodávateľa vybavíme bezplatne za Vás, 
- poskytujeme odborné poradenstvo od A po Z pre všetkých odberateľov. 
Aké výhody Vám môže priniesť naša spolupráca?
Mnohí z Vás premýšľajú o výrobných systémoch využívajúcich obnoviteľné zdroje energií. Avšak aj po odčítaní dotačného príspevku sú tieto čiastky stále pomerne vysoké.
Staňte sa odberateľom elektriny a plynu u MAGNY a spoločne s nami, Vám vypracujú model financovania,
ktorý zohľadňuje zvyšnú čiastku diela po odčítaní príspevku od štátu.
Model financovania je rozložený na 6 ročnú splatnosť.

Ďalšou výhodou je produkt požičovne. Princíp funkcie Požičovne spočíva v tom, že v čase, kedy fotovoltické kolektory energiu vyrábajú, sú mnohí z Vás v práci a energiu nemáte ako spotrebovať. Preto ponúkame možnosť, že by ste nám túto energiu požičali a v čase, kedy Vám kolektory nevyrábajú energiu Vám ju vrátime. Vzájomné vzťahy pri požičiavaní si elektriny sa vysporiadávajú mesačne.

Podmienky pre využitie služieb MAGNA:

1. Odberateľ odoberá elektrinu a plyn od MAGNA ENERGIA a. s. Pre požičovnu elektriny platia ďalšie podmienky.
2. Výrobné miesto je v bilančnej skupine MAGNA ENERGIA a. s.
3. Na odbernom mieste je namontované meradlo typu IMS
4. Na odbernom mieste je obchodný produkt variabilnej tarifikácie 4T.
Ak máte ďalšie otázky navštívte webové stránky spoločnosti MAGNA, kde sa dozviete, ktoré zariadenia podliehajú možnosti prefinancovania,
či bližšie informácie k produktu Požičovne. Ak by ste nenašli požadované informácie tak sa obráťte na email: oze@magnaea.sk.