AKO ZÍSKAŤ DOTÁCIU
NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

predstavuje reforiem a investícii, ktorých realizácia bude až do roku 2026. V rámci tohto balíka sa nachádza
5 rôznych sfér, ktoré zahŕňajú aj tzv. Zelenú ekonomiku. 

Projekt Obnov dom

je jedným z 5 kľúčových komponentov Zelenej ekonomiky Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Tento projekt 
 Obnov dom prináša možnosť čerpať dotácie na obnovu rodinných domov. Cieľom tejto iniciatívy
 je zníženie energetickej náročnosti a lepšie hospodárenie s energiami, zníženie negatívneho
dopadu na klimatické zmeny.

Obnov dom

prináša finančnú dotačnú pomoc pre 30 000 rodinných domov, pri splnení všetkých podmienok
je možné získať až 19 000€*.

Stavebná firma, energetické hodnotenie, energetický certifikát, energetický certifikát východiskového stavu RD,
projektová dokumentácia

Naša firma má úzku spoluprácu so stavebnými firmami, vieme sprostredkovať posudkovú činnosť pre: projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu bez stavebného povolenia, energetické posúdenie východiskového stavu RD, energetické posúdenie stavu po obnove rodinného domu.

Ako získať dotáciu na obnovu domu

Najjednoduchší spôsob ako získať dotáciu na obnovu domu je splniť podmienky pre úspešné podanie žiadosti
a uzavrieť zmluvu o poskytnutí dotácie, následné znížiť energetickú spotrebu domu a ukončiť stavebné a rekonštrukčné práce. Posledným bodom je vydokladovanie vynaložených financii a následne bude dotácia refundovaná klientovi.

Všetky podrobné informácie o tlačivách, dokumentoch, žiadostiach,
vzoroch zmlúv, postupe vybavovania a pod. nájdete nižšie.

PLÁNOVANÁ VÝZVA Č. 3

VÝZVA Č. 1

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV "PILOTNÁ VÝZVA"

VÝZVA Č. 2

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV, ZAMERANÁ NA VYBRANÉ SOCIO-EKONOMICKÉ SKUPINY SO ZVÝHODNENOU MIEROU PODPORY „Pilotná výzva - zvýhodnená“