tumblr site counter
Čo robiť v prípade poruchy slnečného kolektoru
Hlásenie porúch,
technická podpora,
pomoc pri odstraňovaní chýb:
+421 907 736 012
Dušan Asztalos
Obchodný zástupca
 
 
Pre odstránenie menších porúch slnečného kolektoru ktoré nevyžadujú odborný zásah sme pre Vás pripravili
zoznam niekoľkých možných chýb o ktorých odstránenie sa môžete pokúsiť bez odbornej pomoci.
     
Voda neodteká zo systému
Dôvôd: V nádrži nie je voda
Riešenie: Nahraďte chýbajúce množstvo vody, a používajte ho až keď sa už zohrialo
     
Dôvôd: Vetracia trubica spadla, alebo sa upchala
Riešenie: Trubice nahraďte, respektíve vyčistite
     
Dôvôd: Niektorý z ventilov prepúšťa
Riešenie: Vymeňte ventily
     
 
Nie je možné doplniť vodu, alebo nefunguje prietoková trubica
Dôvôd: Netečie voda, alebo je nízky tlak vody
Riešenie: Vyskúšajte, či je v systéme voda, respektíve tlak vody
     
Dôvôd: Ventily nesprávne fungujú
Riešenie: Vymeňte ventily
     
Dôvôd: Spadla prietoková hadica
Riešenie: Znovu pripojte prietokovú trubicu
     
Dôvôd: Vákuová trubica je poškodená
Riešenie: Vymeňte vákuovú trubicu
     
 
Teplota vody nie je dosť vysoká
Dôvôd: Novo inštalovaný kolektor ešte nemohol dostatočne zohriať vodu
Riešenie: Na nasledujúci slnečný deň bude teplota vody dostatočná
     
Dôvôd: Výstupný a vstupný ventil je zlomený, alebo nie je celkom uzavretý, a v nádrži je tak iba studená voda
Riešenie: Ventil vymeňte, alebo ho celkom uzavrite, na nasledujúci slnečný deň bude teplota vody dostatočná
     
Dôvôd: Je malý počet hodín slnečného svitu
Riešenie: Na nasledujúci slnečný deň bude teplota vody dostatočná
     
 
Teplota vody nie je stála
Dôvôd: Tlak vody je nestály
Riešenie: Otočte najprv kohútikom teplej, a potom studenej vody, a nastavte prúdenie studenej vody
     
 
Povrch vodovodného vedenia je teplý, potom čo naplní systém
Dôvôd: Tlak vody je nízky
Riešenie: Nahraďte chýbajúce množstvo vody
     
 
Zo sprchovej ružice neprúdi dostatočné množstvo vody
Dôvôd: Tlak vody je nízky
Riešenie: Tlak vody sa zvýši, keď sa zmieša studená a teplá voda
     
Dôvôd: Otvory sprchovej ružice sú príliš malé, alebo sú upchaté
Riešenie: Vymeňte sprchovú ružicu, alebo ju vyčistite.

 
 
 
Máte poruchu na Vašom kolektore na ktorú ste nenašli riešenie?
Neváhajte a kontaktujte nás, naši pracovníci Vám ochotne poradia.
       
Kontaktujte priamo našich odborníkov:  
Obchodný zástupca Dušan Asztalos +421 907 736 012   
Technická podpora Tomáš Asztalos +421907736012 
Otázky - vodoinštalácia Alexander Török 0907736012