Samostatný regulátor WATTrouter ECO WRE 01/06/14-ECO
Regulátor+merací modul WRE 10/06/14-ECO s meracím modulom
Samostatný merací modul WATTrouter modul ECO WT 02/10-ECO
Samostatný merací modul WATTrouter modul Mx - WT 02/10 Mx
Samostatný regulátor WATTrouter MX -WRMx 01/08/17- Mx
Regulátor+merací modul WRMx 01/08/17 100A - Mx s meracím modulom
Regulátor+merací modul WRMx 01/08/17 - Mx s meracím modulom
Meracia cievka k WATTrouteru s rozdeleným jadrom
Prúdový transformátor s pevným jadrom max. 50 A, 0,5 m kábel
Polovodičové relé RGS1A60D25KKEDIN 600VAC, 20A, max. 4600W
Polovodičové relé RGC1A60D15KKE 600VAC, 20A, max. 4600W
A-ZROUTER HOME regulačná a meracia jednotka, meracia cievka a anténa
Meracia cievka k A-Z routeru 50A/50mA
Prídavná anténa k A-Z routeru dĺžka káblu 1 m