Bezdtôtová komunikácia pre menič Smart router set
Bezdrôtová komunikácia s meničom Smart router HDO set
Bezdrôtová komunikácia s meničom Smart router HDO Komplet vysielač/prijímač