Čo je tepelné čerpadlo?            

Tepelné čerpadlo funguje na podobnom princípe ako klimatizácia či chladnička, len je v ňom proces obrátený. 

Tepelné čerpadlo premieňa nízkopotencionálnej teplo odobrané z okolitého prostredia (vonkajší vzduch, pôda, voda) na teplo vhodné na vykurovanie a ohrev teplej vody pomocou kompresie vypareného chladiva.  Keďže teplo odobrané zvonku nemôže samo od seba prechádzať z chladnejšieho na teplejšie teleso (druhý hlavný zákon náuky o teple), musí tepelné čerpadlo prevádzať prijatú tepelnú energiu z okolia na teplotnú hladinu potrebnú na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Toto je vykonávané za pomoci kompresora, ktorý na svoju prevádzku potrebuje elektrickú energiu. Tepelný výkon na výstupe tepelného čerpadla teda nezískavame úplne zadarmo, ale vo výsledku získame súčet energie odobraté z vonkajšieho prostredia a elektrickej energie dodanej pre pohon kompresora. Vykurovací faktor. Pomer medzi elektrickou energiou, ktorá je tepelným čerpadlom spotrebovaná (príkon), a dodanú tepelnou energiou (vykurovací výkon) sa nazýva vykurovací faktor (anglicky COP - coefficient of performance), ktorý je ukazovateľom účinnosti tepelného čerpadla. Čím vyššia je vykurovací faktor, tým viac nám Tepelenë čerpadlo dokáže usporiť.

Tepelné čerpadlá sa skladajú zo 4 hlavných komponentov:

- výparník

- kondenzátor

- kompresor

- expanzný ventil                                 

Elektrické vykurovanie domu    

Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú ideálne na vykurovanie domácností a výrobu tepelnej úžitkovej vody (TÚV). Získajte nezávislosť od plynu, dreva či oleja. Využívajte bezplatný potenciál tepla z prírody - priamo zo svojho bezprostredného okolia, napr. zo vzduchu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda vám dokáže ušetriť až 80% nákladov na vykurovanie domu a výrobu TÚV.                                 

Ako si vybrať tepelné čerpadlo  

Vyberte si zo širokej ponuky vysokokvalitných japonských tepelných čerpadiel Panasonic Aquarea. Pri výbere je dôležitý optimálny výkon pre vašu domácnosť. Poradíme vám s výberom najvhodnejšieho modelu. Značka Panasonic je na trhu tepelných čerpadiel naozajstnou špičkou. Prispôsobte si atmosféru vášho domova s tepelným čerpadlom. Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, kliknite na: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky na tepelné čerpadlo.      

Komplexný servis tepelných čerpadiel 

Okrem predaja tepelných čerpadiel vám zabezpečíme aj odborný návrh optimálneho typu a výkonu čerpadla. Vykonáme odbornú montáž a postaráme sa aj o dlhodobý servis. Naši zamestnanci sú profesionáli vyškolení priamo v školiacom centre Panasonic-u. Pre veľký záujem zákazníkov sme v roku 2015 rozšírili ponuku služieb aj o dodávku a montáž vykurovacích systémov, podlahového i radiátorového kúrenia. 

Cena tepelného čerpadla 

Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky , kliknite na: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky na tepelné čerpadlo. Očakávate najlacnejšie tepelné čerpadlá? Pomer ceny a kvality je v tomto prípade výstižný. Ceny tepelných čerpadiel sa vám môžu zdať vysoké, avšak nenechajte sa odradiť prvým dojmom. Prvotná investícia je vyššia než u bežných kotlov, ale peniaze sa vám pri správnom riešení vrátia do 5 rokov. 

Systém Panasonic Aquarea pre vykurovanie a ohrev TÚV 

Systém vzduch-voda značky Panasonic funguje pri vonkajších teplotách až do -20 °C.  

Nový systém Panasonic Aquarea, založený na vysoko účinnej technológií tepelného čerpadla, zaisťuje nielen vykurovanie domácností a ohrev vody, ale taktiež mimoriadne výkonnú klimatizáciu v letných mesiacoch. Znamená to dokonalý komfort v akomkoľvek počasí, dokonca i v mrazoch dosahujúcich -20 °C. Nové tepelná čerpadla Panasonic naviac splňujú súčasné požiadavky na nízkoenergetické domácnosti s účinnou, avšak úspornou prevádzkou.  

Výrazná úspora energie: tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea znamená úsporu až 80 % nákladov na vykurovanie v porovnaní s elektrickým priamo výhrevným systémom.  

Aké majú výhody tepelné čerpadlá vzduch-voda? 

• Nižšie náklady na vykurovanie a údržbu

• Ušetríte až 1000 eur ročne. Ročná úspora za energie dosahuje 30 % - 40 %

• Znížite svoju uhlíkovú stopu (emisie CO2)

• Jednoduchá integrácia do väčšiny vykurovacích systémov

• Účinná a úsporná alternatíva k olejovým, plynovým (LPG) a elektrickým systémom

• Bezproblémová kompatibilita s inými úspornými zdrojmi energie (napr. so solárnymi panelmi)

• Trvale udržateľné vykurovanie, klimatizácia a ohrev vody pre domácnosť

• Ideálne pre budovy bez prístupu k plynovodu

• Umiestnenie vo vnútri obytných miestností - nezmenšuje životný priestor

• Osvedčená technológia Panasonic, už zavedená v iných krajinách EU

Štátne dotácie na tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea 

Prospekt Panasonic Aquarea TU 

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.  

Viac informácií o štátnych dotáciách nájdete na stránke: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/  

Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky a uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok. Ďalej podporu bude možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.  

Spoločnosť ECO 3 ENERGY spol. s r.o. zmluvu o preplácaní poukážok so SIEA uzavrela a zaradila sa tak medzi spôsobilých zhotoviteľov. Takisto aj tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení. 

Najdôležitejšie vlastnosti 

Tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea umožňujú výrazné úspory energie - veľmi účinne fungujú aj pri mimoriadne nízkych teplotách až -20 °C. Tepelné čerpadlo Aquarea je systém pre udržovanie požadovanej teploty a ohrev vody lacným, jednoduchým a ekologickým spôsobom - premenou tepla (to znamená v žiadnom prípade jeho generovaním). Ide o jednu z technológií na zozname International Energy Agency (IEA) Blue Map, ktorého cieľom je znížiť emisie CO2, v roku 2050 na polovičnú úroveň oproti roku 2005.  

Rada Aquarea je súčasťou novej generácie vykurovacích systémov, využívajúcich na vykurovanie, chladenie i ohrev vody obnoviteľný a bezplatný zdroj energie - okolitý vzduch. Tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea vyvíja a vyrába priamo Panasonic, v žiadnom prípade iná firma pomocou outsourcingu.

Až 80% úspor energie 

Rada Aquarea predstavuje jedno z najoriginálnejších riešení vo svete súčasnej energetiky, zároveň si jednoznačne zachováva imidž ekologickej značky. Tepelné čerpadlo Aquarea patrí do novej generácie vykurovacích systémov, využívajúcich na vykurovanie, chladenie a ohrev vody obnoviteľný a bezplatný zdroj energie - vzduch. Jedná sa o mnohonásobne pružnejšiu a úspornejšiu alternatívu k tradičnému kotlu na pevné palivá.  

Ekologické účinné vykurovanie s novými tepelnými čerpadlami Panasonic vzduch-voda  

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea znamená úsporu až 80 % nákladov na vykurovanie v porovnaní s elektrickými priamovýhrevnými systémami. Napríklad nový systém Aquarea 5 kW má index COP 5,08, teda o 4,08 viac než bežný elektrický systém s COP max. 1,00. To v prevádzke znamená úsporu energie 80 %. Spotrebu je možné najviac znížiť pripojením fotovoltických solárnych panelov. 

Energetický štítok ErP 

Chladničky, umývačky, práčky, elektrické rúry - všetko to začalo pri bielej technike v deväťdesiatych rokoch. Dnes nájdeme európsky energetický štítok ErP aj na ďalších spotrebičoch - na televízoroch, osvetlení a od septembra 2014 dokonca i na vysávačoch. Od roku 2013 platia rovnaké pravidlá pre klimatizácie a čerpadlá. V septembri 2015 sa začala vzťahovať i na vykurovacie telesá a bojlery. Skratka ErP znamená Energy related Products. Minimálne požiadavky na energetickú účinnosť súčasných riešení (smernica Ecodesign) sa týkajú aj výrobcov systémových a kombinovaných kotlov, ohrievačov vody a valcov na teplú vodu (TV). Smernica je platná v celej EU, jej účelom je boj proti zmene podnebia. Príslušný štítok slúži ako vodiaca informácia pre ekologicky citlivých zákazníkov pri nakupovaní.

Nová rada Aquarea Generácia H

Panasonic predstavuje novú radu Generáciu H vo verziách 3 až 16 kW. Modely tejto rady sú určené predovšetkým pre nízkoenergetické domácnosti, dosahujú veľmi vysoký index COP 5 (pri 3,2 kW).

 Vďaka vyspelej technológií a pokročilému ovládaniu je systém účinný i priveľmi nízkych teplotách (-7 °C, resp. -15 °C). Software Aquarea je optimalizovaný tak, aby zodpovedal požiadavkám nízkoenergetických domácností s ohľadom na maximálnu účinnosť. Na počasí nezáleží, Aquarea funguje aj pri -20 °C bez pomoci podporného elektrického ochrievača.. Kompaktné prevedenie výrazne zjednodušuje inštaláciu. 

Úplne nová modelová rada Aquarea 

Panasonic predstavil celkom novú modelovú radu, aby zákazníkom ponúkol to najlepšie. K dispozícií je niekoľko typov tepelných čerpadiel:  

1a • Nedelený systém (mono-blok): Systém s jedinou vonkajšou jednotkou. Inštalácia nevyžaduje chladivové pripojenie, systém je napojený iba na vykurovanie, resp. ohrev vody.  

1b • Delený systém (bi-blok): Systém s oddelenými vnútornými a vonkajšími jednotkami je pripojený na vykurovanie, resp. ohrev vody.  

1c • Novinka All in One alebo všetko v jednom: Hydromodul + nádrž 200 l. Vysoko účinné riešenie s jednoduchou inštaláciou.

Nová Aquarea All in One

Hydromodul + nádrž 200l. Rozsah 3 - 16 kW. Aquarea All in One je nová generácia tepelných čerpadiel Panasonic pre vykurovanie, chladenie a ohrev TUV.

Využíva inteligentné technológie HydroSúprava a špičkové nádrže z nehrdzavejúcej ocele s desaťročnou zárukou. Panasonic tak kombinuje modernú techniku s vysokým výkonom, vďaka čomu dosahuje špičkového indexu COP.

Nové riešenie sa jednoducho inštaluje, konektory pre potrubie sú súčasťou základnej verzie a inštalačný čas je tak možné skrátiť na polovicu. Modely All in One navyše šetria priestor a vypadajú veľmi štýlovo, takže sa veľmi jednoducho inštalujú aj v kuchyni. Panasonic navyše vyvinul celú radu ovládačov umožňujúcich ovládanie dvojzónového vykurovania, bivalentných a kaskádových systémov.

Radiátory Aquarea Air

Nová rada tepelných radiátorov Super low pre použitie s tepelným čerpadlom.

Aquarea Air 200/700/900 so sálavým efektom Štíhle radiátory Panasonic Aquarea Air dokážu veľmi účinne regulovať teplotu. S hĺbkou len 13 cm predstavujú špičku na trhu. Elegantné prevedenie Aquarea Air sa ľahko začlení do interiéru domácnosti, citlivé spracovanie produktov je jasne viditeľné v každom detaile. Štíhleho profilu radiátorov Aquarea Air bolo dosiahnuté vďaka inovatívnemu rozvrhnutiu ventilačnej jednotky a tepelného výmenníka. Ventilátor je tangenciálny s asymetrickými listami a veľká plocha tepelného výmenníka umožňuje dosahovanie veľkého prietoku vzduchu s nízkymi stratami tlaku a nízkymi hladinami hluku. Výnimočná účinnosť ventilácie znamená, že motor využíva podstatne menej energie (nízky príkon). Otáčky ventilátora sú nepretržite modulované ovládačom teploty s proporcionálne integrálnou logikou, s nespornými výhodami pre reguláciu teploty a vlhkosti v letnom režime.

Vylepšený ovládač s LCD displejom

Vylepšený ovládač pre nové modely Generácie H. Lepšia viditeľnosť a jednoduché ovládanie vďaka veľkému jasnému displeju a dotykovému panelu. Diaľkový ovládač je možné odopnúť z vnútornej jednotky a nainštalovať ju napríklad do obývačky.

• Režim vysúšania betónového podkladu: Umožňuje pomalé zvyšovanie teploty podlahového vykurovania pomocou softwaru.

• Režim vykurovania a chladenia: Režim chladenia môže priamo na mieste aktivovať autorizovaný servis alebo autorizovaný inštalačný technik pomocou špeciálnej operácie cez diaľkový ovládač.

• Obehové čerpadlo so 7 rýchlosťami: Rýchlosť čerpadla je možné si zvoliť priamo na diaľkovom ovládači.

Fotovoltické panely + ovládač tepelného čerpadla

Vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody zdarma Panasonic vyvinul pre svoje ovládanie HPM (Heat Pump Manager) inovativny algoritmus, ktorý výrazne zlepšuje využitie vlastnej vyrobenej elektriny z pripojených fotovoltických panelov tepelným čerpadlom.

Tepelné čerpadlo využije elektrinu vyrobenú solárnym systémom pre vykurovací systém a ohrev teplej úžitkovej vody bez toho, aby došlo k zníženiu komfortu v dome.

• Zvyšuje množstvo spotrebovanej elektriny z vlastného solárneho systému až o 120%.

• Ovláda spotrebu energie tepelného čerpadla podľa množstva vyrobenej elektriny z FV panelov s prihliadnutím k požiadavkám na spotrebu elektriny domu.

• Inovativny algoritmus vyvažuje spotrebu tepelného čerpadla a zaisťuje komfort v dome na základe vonkajšej teploty a požiadavky na energiu domu.

• Jednoduché prepojenie systému HPM s FV systémom.

Ovládanie a konektivita

Ovládajte svoje tepelné čerpadlo pomocou smartfónu alebo počítača nech ste kdekoľvek.

Panasonic dobre vie, aké dôležité je pohodlné ovládanie a bohaté možnosti konektivity, pokiaľ má za minimálnu cenu ponúknuť maximálny komfort. Preto zákazníkom ponúka špičkovú technológiu, vytvorenú výlučne kvôli maximálnemu výkonu tepelných čerpadiel Aquarea. S čerpadlom je tak možné pracovať veľmi pohodlne a prehľadne sledovať všetky funkcie, a to nielen z domova, ale vďaka internetovej aplikácii aj z ľubovoľného miesta na svete.

Panasonic Aquarea High Performance

Pre dom s nízkoteplotnými radiátormi alebo podlahovým kúrením je vhodným riešením tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea High Performance pre nízkoenergetické domy s výkonmi 3, 5, 7, 9, 12 a 16 kW.

Panasonic vyvinul nové tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea s deleným aj nedeleným systémom pre domácnosti, ktoré majú vysoké nároky na výkon.

Aquarea je funkčná za každého počasia, aj pri teplote -20°C! Nová Aquarea sa ľahko integruje do nových alebo existujúcich inštalácii všetkých typov. Vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody majú veľmi významný dopad na spotrebu energie celého domu. Účinné tepelné čerpadlá Panasonic môžu výrazne pomôcť znížiť spotrebu energie domu.

Panasonic Aquarea T-CAP (Total Capacity)

Pre extrémne nízke vonkajšie teploty. Nainštalujte si tepelné čerpadlo triedy A: najvyššie úspory vo svojej kategórii! Celá rada T-CAP môže nahradiť staré plynové alebo olejové kotle v novej inštalácii s podlahovým vykurovaním, nízkoteplotnými radiátormi alebo dokonca konvektory.

Produkty tejto rady je možné tiež pripojiť k solárnej súprave a ešte zvýšiť účinnosť a minimalizovať vplyv na ekosystém. Tiež je možné pripojiť termostat pre dosiahnutie ešte lepšej regulácie a riadenia vykurovania alebo chladenia.

• T-CAP je skratkou pre totálny výkon (z anglického Total Kapacity). Táto rada dokáže udržiavať stabilný menovitý výkon aj pri teplote -15°C bez pomoci podporného elektrického ohrievača.

• Vysoký vykurovací výkon aj pri nízkych teplotách okolitého prostredia.

• Udržuje výkon 16 kW až do vonkajšej teploty -15 °C. Bolo pridané mnoho nových funkcií: Toto tepelné čerpadlo s výkonom 16 kW sa dokonale hodí pre rekonštrukcie domov, a tiež pre komerčné aplikácie na vykurovanie a chladenie aj na zabezpečenie teplej úžitkovej vody

Panasonic Aquarea HT (High Temperature)

Ideálne pre rekonštrukcie: ekologicky šetrný zdroj funguje v kombinácii so staršími radiátormi. Nové tepelné čerpadlo Aquarea HT dokáže nahradiť tradičný zdroj tepla (olej, plyn a pod.), a pritom s ním možno použiť tradičné vysokoteplotné radiátory. Systém ponúka výkon 9 - 12 kW. V dome s tradičnými radiátormi (napr. liatinovými) je Aquarea HT najvhodnejším riešením, pretože dokáže ohriať vodu až na teplotu 65 °C aj pri vonkajších teplotách -20 °C. Iba Aquarea HT je schopná dosiahnuť pri ohreve vody také vysoké výstupné hodnoty. Panasonic Aquarea HT - vysoká účinnosť aj pri extrémne nízkych teplotách. 

Panasonic Aquarea DHW

Nádrž na TÚV s vstavaným tepelným čerpadlom Použitie tepelného čerpadla je jednou z najúčinnejších a najúspornejších metód ohrevu vody. Čerpadlo je inštalované na nádrži a čerpá energiu z okolitého vzduchu. S jej pomocou ohrieva vodu až na 55 ° C. Výhody nového systému Aquarea DHW na ohrev úžitkovej vody:

• Vyspelá technológia rotačného kompresora znamená lepšiu účinnosť aj vyššiu COP, a tým pádom aj výrazne úspornejšiu prevádzku (až o 75%).

• Zabraňuje vzniku vodného kameňa, čím predlžuje životnosť vybavenia a zvyšuje bezpečnosť prevádzky.

• Vďaka svojim rozmerom a tepelnému výkonu dokáže nádrž Aquarea na TUV ľahko nahradiť elektrický boiler. S menšími rozmermi možno nádrž ľahko inštalovať v priestoroch pre boiler určených.

• Mimoriadne čistý smalt s prímesou horčíka nádrž veľmi účinne chráni pred poškodením. Táto ochrana zaisťuje dlhodobú trvanlivosť zariadení aj v náročných prevádzkových podmienkach bez použitia škodlivých aditív vo vode.

Návrh a cenová kalkulácia

Pre návrh a cenovú kalkuláciu potrebujeme vedieť tepelné straty vykurovaného objektu. Najlepšie je, ak máte k dispozícii projekt domu alebo bytu, na základe ktorého dokážeme rýchlo a presne vyrátať tepelné straty. V prípade, že projekt nemáte, tak stačí, ak nám pošlete nasledovné informácie o stavbe:

1. Rok dokončenia stavby/rekonštrukcia

2. Kde sa stavba nachádza (mesto alebo obec)

3. Celková podlahová plocha v m2

4. Typ a hrúbka obvodových múrov (napr. tehla, hrúbka 38 cm)

5. Typ a hrúbka izolácie obvodových múrov (napr. polystyrén, 10 cm)

6. Typ a hrúbka izolácie stropu (napr. nobasil, 30 cm)

7. Typ a hrúbka izolácie v podlahe (napr. nobasil, 10 cm)

8. Typ a zasklenie okien (napr. plastové okno, trojsklo)

9. Typ vykurovacieho systému (napr. radiátor, podlahové kúrenie)