SETY FOTOVOLTIKY NA SAMOMONTÁŽ

SAMOMONTÁŽNE FOTOVOLTICKÉ SETY

Našim klientom ponúkame možnosť kúpenia samomontážneho setu fotovoltiky. Klient má na výber viacero možností výkonnosti (veľkosti) setov na plochú alebo šikmú strechu s materiálom pre osadenie fotovoltických panelov. Každému klientovi odporúčame pridať si k samomontážnemu setu aj položku Revízia a projektová dokumentácia, v ktorej za neho vybavíme celú administratívu ohľadom pripojenia na distribučnú spoločnosť, projektovú dokumentáciu a revíznu správu od revízneho technika. Bonusom tejto položky je, v prípade záujmu, aj vybavenie podania žiadosti
o štátnu dotáciu
od zelená domácnostiam a v prípade kladného vyhodnotenia žiadosti aj dodatočnú administratívu s aktivovaním, rezervovaním poukážky a procesom refundovania financií na účet klienta.
V PRÍPADE ZÁUJMU O SAMOMONTÁŽNY SET VENUJTE PROSÍM ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM - ČASTI TÝKAJÚCEJ SA SAMOMONTÁŽNYM SETOM.

ODPORÚČANÉ DOPLNKY - SAMOMONTÁŽ
FOTOVOLTIKY

Produkt - Revízia a projektová dokumentácia
Produkt - Osadenie a zapojenie fotovoltiky
Produkt - Materiál zapojenia AC strany
Produkt - Elektroinštalačné práce
Produkt - Prepäťové a sínusové istenie *
* platí iba pre 3 fázové sety v ZSE, v SSE nie je potrebné.