tumblr site counter
Všeobecné informácie, princíp fungovania slnečných kolektorov
Všeobecne o kolektoroch...
Princíp činnosti slnečného kolektoru Grunpower
Princíp činnosti slnečného kolektoru Grunpower
Vákuový trubicový slnečný kolektor je obnoviteľná energia. Využíva tepelné žiarenie slnka na ohrievanie vody.

Slnečný lúč sa dá jednoduchým spôsobom zmeniť na tepelnú energiu. Slnečné kolektory vyrobené firmou GrünPower Technik fungujú aj pri difúznom slnečnom žiarení.

Na Slovensku je dosť slnečného žiarenia na to, aby sme
mohli pokryť nároky našich domácností počas celého roka.

U nás slnko žiari asi 2000 - 2200 hodín ročne, pričom
sa dostane na 1m² v priemerne 1,1 - 1,3 kWh energie.
Pri výrobe úžitkovej teplej vody by sme mali pripomenúť
aj možnosť vypomáhania s kúrením.

Slnečný kolektor zohrieva vodu, ktorá sa môže využívať aj v centrálnych kúreniach. Takto sporíme, lebo náš kotol nemusí používať toľko energie na udržanie teploty. Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje približne 80-90% energie
na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody.
Správne navrhnuté solárne zariadenie s kvalitnými slnečnými kolektormi môže v našich geografických podmienkach v ročnom priemere ušetriť 50 až 75% energie na prípravu teplej úžitkovej vody a 20 až 40% tepelnej emergie na kúrenie.
Princíp fungovania kolektoru Grunpower
Vákuová trubica sa skladá z jednej vnútornej a z jednej vonkajšej sklenenej rúry.

Trubica vyhotovená z borokre-míkového skla odolná
aj voči najnepriaznivejším poveternostným podmienkam,
či už sa jedná o víchricu alebo krúpy v priemere do 2,5cm. Medzi dvoma rúrami je vákuum, čiže vzducho-prázdný priestor.

Vákuum je najlepšou existujúcou izoláciou, ktorá izoluje teplo zozbierané kolektorom (vnútornou trubicou)
od vonkajšieho okolia. Na vnútornej trubici je nanesená vysokoselektívna absorbčná vrstva, ktorá zachytává
energiu slnečných lúčov. Vďaka tomu je zabezpečená tvorba tepla aj za chladného počasia, dokonca
aj za difúzneho žiarenia Slnka.

Vákuová trubica kolektoru
Kolektor s vákuovými trubicami pracuje s vyššou účinnosťou ako tradičný plochý kolektor, nakoľko lepšie zachytáva slnečnú energiu vyplívajúc z jej valcovitej formy. Získané teplo sa odvádza priamo do vody alebo do nemrznúcej zmesi. Tepelné straty trubicových kolektorov sú vďaka tomu veľmi malé.
Vákuová trubica kolektoru
Vákuová trubica kolektoru
Vrstvy vákuovej trubice a spôsob dopadu lúčov
Vrstvy vákuovej trubice a spôsob dopadu lúčov
Jeho výkon sa neznižuje kvôli malému uhlu dopadu slnečného žiarenia ako je to u plochých kolektorov.

Valcová absorbčná plocha umožňuje výhodne získať teplo
aj z nepriameho difúzneho slnečného žiarenia. Absorbčná plocha pre difúzne žiarenie je viac ako trikrát väčšia
než pre priame slnečné žiarenie. Vďaka tomu majú kolektory tepelné zisky aj počas nepriaznivého počasia.


V poslednej dobe rastie počet investorov, ktorí majú záujem
aj o solárne vykurovanie budov. Je treba zdôrazniť,
že ekonomicky zmysluplným spôsobom sa dá zabezpečiť
iba čiastočné pokrytie potrieb domu na jeho vykurovanie.

Je to preto, že v období najnižšej intenzity slnečného žiarenia je najväčšia spotreba tepla na vykurovanie stavebných objektov. Avšak vhodne navrhnutým solárnym zariadením
je možné ekologicky a finančne výhodným spôsobom využiť solárne prikurovanie objektu v jarných a jesenných
mesiacoch roka.
Spôsob dopadu slnečných lúčov v priebehu dňa
Trubicové kolektory dosahujú výborné parametre hlavne kvôli vákuovej izolácii sklenených trubíc.

Tieto trubice sa skaldajú z dvoch do seba zatavených sklenených trúbok, medzi ktorými je vákuum. Tento spôsob využitia garantuje stabilitu vákua počas dlhej doby. Absorbér kolektora je teda obklopený vákuom, ktoré je ideálnou izoláciou a minimalizuje tepelné straty rovnako,
ako je to napríklad pri termoske.

Vďaka tomu sa i minimálne tepelné zisky za nepriaznivého počasia nestrácajú a ohrievajú kvapalinu v kolektore.
Absorbčná plocha, ktorá dopadajúce žiarenie premieňa
na teplo, je valcová. Kolektor vystavuje rovnakú plochu dopadajúcemu slnečnému žiareniu ráno, napoludnie
aj večer.

Spôsob dopadu slnečných lúčov v priebehu dňa
Vákuová trubica kolektoru