ČO JE TO TEPELNÉ ČERPADLO

TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlo

je zariadenie produkujúce/vyrábajúce teplo, ktoré je vhodné na vykurovanie a ohrev teplej vody premieňaním nízkopotencionálneho tepla odobraného z okolitého prostredia (vonkajší vzduch, pôda, voda) pomocou kompresie vypareného chladiva.   

Tepelné čerpadlo sa skladá zo 4 hlavných komponentov:

- výparník,
- kondenzátor,
- kompresor,
- expanzný ventil.

Tepelné čerpadlo

funguje na veľmi podobnom princípe ako klimatizácia či chladnička, len je v ňom proces obrátený, teda vyrába teplo.

Keďže teplo odobrané zvonku nemôže samo od seba prechádzať z chladnejšieho na teplejšie teleso (druhý hlavný zákon náuky o teple), musí tepelné čerpadlo prevádzať prijatú tepelnú energiu z okolia na teplotnú hladinu potrebnú na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. 

Toto je vykonávané za pomoci kompresora, ktorý na svoju prevádzku potrebuje elektrickú energiu. Tepelný výkon na výstupe tepelného čerpadla teda nezískavame úplne zadarmo, ale vo výsledku získame súčet energie odobraté z vonkajšieho prostredia a elektrickej energie dodanej pre pohon kompresora. 

COP - vykurovací faktor

Vykurovací faktor. Pomer medzi elektrickou energiou, ktorá je tepelným čerpadlom spotrebovaná (príkon), a dodanú tepelnou energiou (vykurovací výkon) sa nazýva vykurovací faktor (anglicky COP - coefficient of performance), ktorý je ukazovateľom účinnosti tepelného čerpadla. Čím vyššia je vykurovací faktor, tým viac nám tepelené čerpadlo dokáže usporiť. 

Ak zvažujete kúpu tepelného čerpadla kontaktujte nás prostredníctvom KONTAKTNÉHO FORMULÁRA a my Vám vypravujeme ponuku na mieru.