Prefinancovanie fotovoltiky

Splátkový kalendár na fotovoltiku

V spolupráci s UniCredit Leasing Slovakia, a.s. by sme Vám radi predstavili možnosť prefinancovania fotovoltiky pre ich vlastnú spotrebu. Využiť túto možnosť môžu najmä fyzické ale aj právnické osoby. Cieľom tejto iniciatívy je dopomôcť klientovi k zníženiu finančnej a energetickej náročnosti.  

Aké výhody ponúka fotovoltika na splátky od UniCredit bank:

• Dĺžka financovania až 10 rokov

Financovanie fotovoltických setov až 100 % investičných nákladov, ktoré pokrývajú napríklad:

• fotovoltické panely,

• meniče,

• solárne batérie,

• nosnú konštrukciu,

• kabeláž, dodávku, montáž, uvedenie do prevádzky,

• náklady na projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť počas výstavby.

Aké sú základné parametre prefinancovania fotovoltických zariadení?

Mesačné alebo kvartálne pravidelné anuitné splátky,

akontácia od 0 %,

štandardné zabezpečenie – zabezpečovací prevod vlastníckeho práva,

výhodné poistenie v splátkach.

Prečo investovať do fotovoltiky zariadení?

Návratnosť investície: 7 – 8 rokov (pri súčasných trhových cenách elektriny),

• životnosť technológie: 20+ rokov,

čiastočná sebestačnosť: približne 9 mesiacov v roku s minimálnym alebo so žiadnym odkupom energie zo siete,

• stabilnejšie plánovanie budúceho cash flow (tok peňazí) – časť nákladov je fixná,

• energia vyrobená po čase návratnosti predstavuje dodatočný výnos pre spoločnosť,

najčistejší zdroj na výrobu elektrickej energie splňajúcí ESG kritériá (Environmental, Social and Corporate Governance = zodpovedné správanie firiem vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti a riadeniu rizika).

V prípade ak by ste sa chceli poradiť o financovaní fotovoltických zariadení alebo máte ďalšie otázky dohodnite si schôdzku na obchodnom mieste UniCredit bank.

Prehľad kontaktov nájdete TU.

Viac informácii.