Obnov dom

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú podporované v rámci programu a ich jednotková sadzba a maximálna podpora sú nasledovné:

Tepelné čerpadlo voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda: Jednotková sadzba je 1092,50 EUR/kW s maximálnou podporou 13 110 EUR.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: Jednotková sadzba je 483,00 EUR/kW s maximálnou podporou 5 796 EUR​​.

Alternatívne sadzby sú: 950 EUR/kW až do 11 400 EUR alebo 1 140 EUR/kW až do 13 680 EUR pre voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda typy, a 420 EUR/kW až do 5 040 EUR alebo 504 EUR/kW až do 6 048 EUR pre vzduch-vzduch typy​​.

Fotovoltaické panely

Fotovoltické panely: Jednotková sadzba je 954,50 EUR/kW s maximálnou podporou 2 875 EUR.

Alternatívne sadzby sú: 830 EUR/kW až do 2 500 EUR alebo 996 EUR/kW až do 3 000 EUR​​.

Ďalšia sadzba pre fotovoltické panely je 1145,40 EUR/kW s maximálnou podporou 3 450 EUR​​.

Solárne kolektory

Solárny kolektor: Jednotková sadzba je 770,50 EUR/kW s maximálnou podporou 2 679,50 EUR.

Alternatívne sadzby sú: 670 EUR/kW až do 2 330 EUR alebo 804 EUR/kW až do 2 796 EUR​​.

Ďalšia sadzba pre solárne kolektory je 924,60 EUR/kW s maximálnou podporou 3 215,40 EUR​​.

Tieto informácie poskytujú prehľad o jednotkových sadzbách a maximálnej finančnej podpore, ktorú môžu záujemcovia získať pri inštalácii týchto energetických opatrení. Pri výbere konkrétneho opatrenia je dôležité zvážiť vlastnosti domu a jeho energetické potreby. Pre ďalšie podrobné informácie o týchto zariadeniach a ich inštalácii, ako aj o ďalších možnostiach podpory, odporúčam navštíviť oficiálnu stránku programu "Obnova rodinných domov" na www.obnovdom.sk.