VÝZVA Č. 3

(všetky uvedené informácie sú čerpané z výzvy zverejnenej na stránke: www.obnovdom.sk, vybrali sme pre Vás to najdôležitejšie, kompletné a podrobné informácie nájdete na: https://obnovdom.sk/dokumenty.php)

Pripravované podmienky v novej štandardnej výzve:

 • Trvalý pobyt v rodinnom dome už nie je podmienkou získania príspevku,
 • požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%,
 • intenzita pomoci je 75% z celkových oprávnených výdavkov,
  do výšky 15.000 Eur. Ak však žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60%, má nárok na bonus vo výške 4000 Eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19 000 Eur,
 • zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A,
 • jednotkové sadzby za opatrenia sa zvyšujú, aby reflektovali infláciu.

Podávanie žiadosti po novom:

 • Jednoduchý formulár – žiadatelia nebudú musieť vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia
 • K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby
 • Potvrdenie o veku stavby môže byť jeden z týchto 3 dokladov:
  • kolaudačné rozhodnutie
  • znalecký posudok o veku stavby
  • alebo potvrdenie od mestského/obecného úradu o veku stavby

Prílohy, ktoré nebudeme vyžadovať k podaniu žiadosti:

 • Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie už nie sú prílohou žiadosti – stačí ich doručiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. Žiadateľ tak môže najprv podať žiadosť a potom má čas na vybavovanie certifikátu
 • Doklady zo stavebného úradu (stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby) nie sú prílohou k žiadosti.
  (Ale žiadateľ si stále musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona.)
 • Pri podaní žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o vlastníctve bankového účtu, ten sa predkladá až po podpise zmluvy
 • Plánovaný termín spustenia prijímania žiadostí je koniec apríla 2023