VÝZVA Č. 4

(všetky uvedené informácie sú čerpané z výzvy zverejnenej na stránke: www.obnovdom.sk, vybrali sme pre Vás to najdôležitejšie, kompletné a podrobné informácie nájdete na: https://obnovdom.sk/dokumenty.php)

Dostupné novinky k 4. výzve projektu Obnov dom

Výzva č.4 už v septembri.
  1. Ďalšia výzva na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov v rámci programu Obnov dom bude vyhlásená už v septembri tohto roka.
  2. Aktualizovaný harmonogram výziev zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia.
  3. Nová výzva bude otvorená pre minimálne 5 000 žiadateľov.
  4. V roku 2024 sú naplánované ďalšie dve výzvy – v marci a v septembri.
  5. Harmonogram výziev nájdete na webe MŽP tu: https://minzp.sk/poo/vyzvy-priame-vyzvania.html