Veľká inštalácia - až do 500 kWp

Ak plánujete investovať do zelených technológií pre vašu veľkú fotovoltaickú inštaláciu, ktorá zahŕňa priemyselné haly, výrobné závody, verejné budovy, veľké komerčné komplexy alebo iné väčšie objekty, projekt "Zelená Domácnostiam" môže byť pre vás výzvou. Správne zabezpečenie dotácií a povolení je kľúčové pre úspešnú realizáciu vášho energetického projektu. Preto sme tu, aby sme vám pomohli.

Maximálny výkon 500 kWp

Pre veľké inštalácie v rámci projektu "Zelené Domácnostiam" platí maximálny povolený výkon 500 kWp (kilowatt peak), čo je inštalačný výkon fotovoltaických panelov pri optimálnych podmienkach. Vzhľadom na geografickú polohu Slovenska je fotovoltaický systém schopný v ideálnych podmienkach, teda pri 30-stupňovom sklone a južnej orientácii, vyrobiť z 1 kWp inštalovaného výkonu panelov zhruba 1000 kWh za rok. To znamená, že pre väčšie objekty môže byť potrebné nainštalovať viac panelov na dosiahnutie žiadanej produkcie elektriny.

Montáž na plochých strechách a šikmých strechách

Montáž fotovoltických panelov na veľkých priemyselných budovách je dôležitým krokom pri realizácii projektu. Pre ploché strechy vyžaduje montáž vyššie nároky na zodpovedajúcu konštrukciu, ktorá sa môže uchytávať na plochú strechu cez betónovú pätku, betónovú platňu alebo prostredníctvom pripravených železných profilov. Na šikmých strechách inštalujeme fotovoltaické panely najčastejšie na trapézové plochy, kde sú moduly uchytávané prostredníctvom krátkych líšt, upínajúcich sa do plechu. Tento spôsob inštalácie je výhodný, pretože vyžaduje iba nízku investíciu do konštrukcie.

Podanie žiadosti

Informácie o postupe pri podaní žiadosti nájdete v sekcii "Registrácia zariadení." Naša firma Grunpowertech je pripravená poskytnúť vám všetku potrebnú podporu a informácie počas procesu registrácie.

V Grunpowertech sme hrdí, že môžeme podporovať vaše snahy o energetickú nezávislosť a ochranu životného prostredia prostredníctvom projektu "Zelené Domácnostiam." Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Vaša účasť v tomto projekte je kľúčová pre udržateľnú budúcnosť Slovenska.

 

Viac informácií | Cenová ponuka | Kontakt

Ak máte záujem o viac informácií o tomto produkte alebo si chcete vyžiadať cenovú ponuku na mieru, napíšte nám prostredníctvom tohoto formulára.