Zelená Podnikom

Zelená podnikom - Národný projekt

Kompletné a najaktuálnejšie informácie nájdete na TU.

Schému minimálnej pomoci projektu Zelená podnikom nájdete TU.

Nižšie nájdete stručný prehľad informácii o projekte Zelená podnikom.

Zelená podnikom video

  

 

ŽIADOSŤ VYBAVÍME ZA VÁS. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA ALEBO NA TEL. ČÍSLE 0947 970 586.

Národný projekt Zelená podnikom - 2. 2. 1. Podpora využívania OZE v podnikoch (OZE - obnoviteľné zdroje energie) je pilotným projektom prinašajúcim možnosť spolufinanacovania inštalovania OZE do podnikov, firiem.

Projekt Zelená podnikom prinesie finančné prostriedky pre podporu inštalovania zdrojov zelenej energie s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti a úrovne dekarbonizácie na Slovensku. Nakoľko Slovensko stále patrí do krajín s najvyššou energetickou náročnosťou v Európskej únii.

Projekt je určený pre mikro, malé a stredné podniky.

V rámci projektu je vyčlenených 66 560 948,90 eur. Tieto financie budú rozdelené pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj) - 22 152 131,25 eur a pre menej rozvinutý región (mimo Bratislavský kraj)  - 44 408 815,65 eur. Vychádza to na približne 1330 poukážok pre podniky a firmy.

Predbežné podmienky pre možnosť podania žiadosti o štátnu dotáciu na Zelená podnikom

Ďalšie podmienky pre získanie dotácie pre firmu

Dotácia vo forme poukážky

Podporované zariadenia Zelená podnikom

V rámci národného projektu Zelená podnikom budú podporované zariadenia na výrobu elektriny, tepla a chladu, využívajúce veternú, slnečnú, geotermálnu energiu a energiu z okolia. Bude sa jednať o zariadenia (pravdepodobne zhodné so zoznamom Podporovaných zariadení projektom zelená domácnostiam):

Oprávnené náklady projektu Zelená podnikom

Preplatenie poukážky

Postup pri získavaní dotácie od Zelená podnikom

Viac informácií | Cenová ponuka | Kontakt

Ak máte záujem o viac informácií o tomto produkte alebo si chcete vyžiadať cenovú ponuku na mieru, napíšte nám prostredníctvom tohoto formulára.