Mám záujem o fotovoltické zariadenie, ako mám postupovať?

Postup výstavby fotovoltického zariadenie prebieha v troch krokoch:

1. Vypracovanie Obchodno-technickej ponuky
 • Vyplnenie formuláru
 • Vypracovanie ponuky
 • Podanie žiadosti na distribučnú spoločnosť
 • Podanie žiadosti na stavebný úrad
Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať pre stanovenie termínu stretnutia. Seriózna ponuka predovšetkým pre hybridný či ostrovný systém sa nedá vypracovať od stola. Je potrebné celkovo posúdiť možnosti inštalácie s ohľadom na ročnú spotrebu elektriny a spotrebiče, vykonať obhliadku pre technické riešenie, zamerať strechu... Výsledkom stretnutia je vypracovanie obchodno-technickej ponuky. Ponuka obsahuje celkové technické riešenie FVZ, plán uloženie panelov, návrh využitia vyrobenej elektriny v objekte, výber komponentov a celkovú cenu inštalácie.

2. Predrealizačná príprava

 • Zmluva o dielo
 • Realizačný projekt
 • Zabezpečenie komponentov

Na základe kladného vyjadrenie distribútora k podanej žiadosti uzatvoríme Zmluvu o diele a pripravíme realizačný projekt v zmysle vyjadrenia DS a platných technických požiadaviek.

3. Realizácia

 • Inštalácia zariadenia
 • Nastavenie a oživenie systému
 • Funkčná skúška
 • Zaškolenie a odovzdanie zariadenia užívateľovi

Samotná inštalácia fotovoltického systému do veľkosti 10 kWp, podľa typu trvá približne 1-3 dni. Na záver inštalácie revízny technik vykoná prehliadku a skúšku pre vydanie revíznej správy. Podľa typu a požiadaviek na inštaláciu, v spolupráci s príslušným projektovým manažérom distribučnej spoločnosti zabezpečíme potrebnú administratívu.