GRUNPOWERTECH s. r. o.
Predaj a montáž solárnych systémov.

Adresa: Nová 445/18, 946 51 Nesvady
IČO:    46 117 792

web:   www.grun-power.sk   
e-mail:  info@grunpowertech.sk

kontakty - VOLAŤ POČAS PRACOVNÝCH DNÍ V ČASE 7:00 - 17:00

Cenové ponuky domácnosti:

Ľuboš Borka +421 949 000 631 borka@grun-power.sk

Podávanie žiadostí o pripojenie malého a lokálneho zdroja:

Viktória Asztalos +421 908 123 866

Účtovníctvo a administratíva:

Agneša Lami  +421 948 534 985 office@grun-power.sk

Cenové ponuky firmy, web, social media:

Petronela Molnárová +421 947 970 586 molnarova@grun-power.sk

Projekt obnov dom 

+421 947 938 275

Konateľ spoločnosti a technický pracovník:

Dušan Asztalos  +421 907 736 012 info@grunpowertech.sk