GRUNPOWERTECH s.r.o.
Predaj a montáž solárnych systémov.

Nová 445/18, 946 51 Nesvady
IČO:    46 117 792

web:   www.grun-power.sk   
e-mail:  info@grunpowertech.sk 

    office@grun-power.sk

    obchod@grun-power.sk
tel. kontakty - VOLAŤ POČAS PRACOVNÝCH DNÍ V ČASE 7:00 - 17:00

Technický pracovník:

Dušan Asztalos  +421 907 736 012

Cenové ponuky:

Ľuboš Borka +421 949 000 631

Podávanie žiadostí o pripojenie malého a lokálneho zdroja:

Viktória Asztalos +421 908 123 866

Účtovníctvo a administratíva:

Agneša Lami  +421 948 534 985