OSTROVNÝ FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM

Ostrovný fotovoltický systém

Ak váš dom, chata či chalupa nemá alebo nechcete elektrickú prípojku, či jej zriadenie je technicky a finančne náročné je vhodná inštalácia ostrovného fotovoltického systému. Inštalácia takéhoto systému si vyžaduje dôkladnú prípravu, pretože fotovoltický systém sa stáva hlavným zdrojom elektrickej energie. Pre správny návrh je treba poznať príkon, typ a počet používaných spotrebičov, ich využívanie počas dňa, mesiaca či v priebehu roka.

Odpovedzte si na nasledovné otázky. Je objekt využívaný len cez víkendy, len v lete či celoročne? Pri celoročnej prevádzke je nevyhnutné fotovoltický systém doplniť o ďalší zdroj napr. elektrocentrálu alebo veternú turbínu.

Výkon ostrovného systému /veľkosť fotovoltického pola, kapacita akumulátoru, výkon meniča/ je závislý na spotrebe elektriny a na požiadavkách a návykoch užívateľa.